Skip to content

Lietuvių Kalba

Londono mero ir Londono asamblėjos rinkimai vyks 2016 m. gegužės 5 d., ketvirtadienį.

Ši unikali vietos valdžios forma atstovauja Londono ir Londono gyventojų interesams. Meras vadovauja miestui, įskaitant policiją, būstą, aplinką ir transportą. Asamblėja stebi mero darbą Jūsų vardu.

Kas gali balsuoti?

Galite balsuoti, jei:

  • 2016 m. gegužės 5 d. esate 18 metų amžiaus arba vyresni;
  • esate Britanijos, Europos Sąjungos arba Britanijos tautų sandraugos pilietis;
  • gyvenate Londone;
  • užsiregistravote balsuoti iki 2016 m. balandžio 18 d.

Balsuoti galima užsiregistruoti internetu www.gov.uk/register-to-vote arba kreipkitės į vietos savivaldybę.

Už ką galite balsuoti?

Šiuose rinkimuose turite tris balsus:

  • už Londono merą;
  • už asmenį, kuris norėtumėte, kad atstovautų visam Londono miestui Londono asamblėjoje;
  • už asmenį ar partiją, kuris (-i) norėtumėte, kad atstovautų Jūsų vietos rajonui Londono asamblėjoje.

Balsavimo būdai

Balsuoti galite trimis būdais.

  • balsavietėje 2016 m. gegužės 5 d. nuo 7.00 iki 22.00 val.;
  • paštu;
  • balsavimas pagal įgaliojimą. Tai Jūsų nurodytas asmuo, kuris balsuoja Jūsų vardu už Jūsų pasirinktą kandidatą arba partiją.

Balsavimo biuleteniai yra anglų kalba. Tačiau balsavietėje bus pateikta informacija lietuvių kalba. Jei norite, į balsavietę galite atvykti su kitu asmeniu, kuris galėtų Jums padėti. Norėdami tai padaryti, turite gauti balsavietės darbuotojų leidimą. Jus lydintis asmuo turi būti artimas šeimos narys arba asmuo, turintis teisę balsuoti šiuose rinkimuose.

Jei norite balsuoti paštu arba pagal įgaliojimą, turite pateikti prašymą vietos savivaldybei. Balsavimo paštu prašymų priėmimo terminas yra balandžio 19 d.  Balsavimo pagal įgaliojimą prašymų priėmimo terminas yra balandžio 26 d.

Atsisiųskite lankstinuką, jei pageidaujate daugiau informacijos.

Language

All languages