Skip to content

Polski

Wybory Burmistrza Londynu oraz członków Zgromadzenia Londyńskiego odbędą się w czwartek, 5 maja 2016 r.

Jest to wyjątkowa forma samorządu lokalnego reprezentująca interesy Londynu i Londyńczyków. Burmistrz zarządza miastem – od porządku publicznego i gospodarki mieszkaniowej po ochronę środowiska naturalnego oraz środki transportu. Zgromadzenie rozlicza Burmistrza w imieniu obywateli.

Kto może wziąć udział w głosowaniu

W głosowaniu mogą wziąć udział osoby, które

  • ukończyły lub ukończą 18 rok życia w dniu 5 maja 2016 r.
  • są obywatelami Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej lub uprawnionymi obywatelami Brytyjskiej Wspólnoty Narodów
  • mieszkają w Londynie
  • zarejestrują się do głosowania do 18 kwietnia 2016 r.

Rejestracji można dokonać na stronie internetowej www.gov.uk/register-to-vote lub kontaktując się z miejscową radą.

Na kogo można oddać głos

W wyborach można oddać trzy głosy:

  • na Burmistrza Londynu
  • na osobę, która ma reprezentować cały Londyn w Zgromadzeniu Londyńskim
  • na osobę lub partię, która ma reprezentować dany obszar w Zgromadzeniu Londyńskim

Sposoby głosowania

Istnieją trzy sposoby głosowania.

  • W lokalu wyborczym 5 maja 2016 r., od godz. 7:00 do godz. 22:00
  • Pocztą
  • Przez pełnomocnika. Pełnomocnik to osoba, która oddaje głos w imieniu wyborcy na wskazanego przez niego kandydata lub partię.

Karty do głosowania są w języku angielskim. W lokalach wyborczych znajdują się jednak wskazówki w języku polskim. Do lokalu wyborczego można przybyć z osobą, która może udzielić wyborcy pomocy. W tej sprawie wymagana jest zgoda komisji wyborczej. Osobą towarzyszącą może być członek bliskiej rodziny lub inna osoba uprawniona do głosowania w wyborach.

O możliwość głosowania pocztą lub przez pełnomocnika należy wystąpić do miejscowej rady. O głosowanie pocztą należy wystąpić do 19 kwietnia, a  o głosowanie przez pełnomocnika do 26 kwietnia.

Ulotkę z dodatkowymi informacjami można pobrać ze strony internetowej.

Language

All languages