Skip to content

فارسی

انتخابات شهردار لندن و شورای شهر لندن روز پنجشنبه 5 می 2016 برگزار می شود.

این ساختار  منحصربه فرد انتخابات محلی به نفع  لندن و ساکنان آن می باشد. شهردار، امور شهر شما، برای مثال فعالیتهای پلیس و امور مسکن و حفاظت محیط زیست و حمل و نقل را مدیریت می نماید.   شهردار به شورای شهر که نیابت شما را دارد، پاسخگو خواهد بود.

چه کسانی می توانند رأی دهند

در  موارد زیر می توانید رای دهید:

  • در تاریخ 5 می 2016، هجده ساله یا بالای هجده سال باشید
  • شهروند بریتانیا، اتحادیه اروپا یا کشورهای واجد شرایط مشترک المنافع باشید
  • در لندن زندگی کنید
  • تا 18 آوریل 2016 برای رأی دادن ثبت نام کرده باشید

می توانید با مراجعه به آدرس  www.gov.uk/register-to-vote برای رأی دادن ثبت نام کنید و یا با شهرداری ناحیه خود تماس بگیرید.

به چه کسانی می توانید رأی دهید

در این انتخابات شما سه رأی دارید:

  • شهردار لندن
  • شخصی که مایلید به عنوان نماینده کل لندن در شورای شهر لندن انتخاب شود.
  • شخص یا حزبی که مایلید به عنوان نماینده محلی شما در شورای شهر لندن انتخاب شود.

شیوه های رأی دادن

شما می توانید از سه طریق رای دهید.

  • در حوزه انتخاباتی خود از ساعت 7 صبح تا 10 شب 5 می 2016
  • از طریق پست
  • با استفاده از شخصی به نیابت از شما.   این شخصی است که شما  به او اجازه می دهید که به نماینده یا حزب انتخابی شما  رای دهد.

برگه های رأی به زبان انگلیسی هستند.  ولیکن در حوزه اتخاباتی شما  راهنمای  به زبان  فارسی  وجود  خواهد داشت.     در صورت تمایل می توانید شخصی دیگر را برای کمک همراه خود به حوزه انتخاباتی ببرید.  باید در این صورت از کارکنان حوزه انتخاباتی خود اجازه بگیرید. همراه شما باید   عضو نزدیک خانواده  شما و یا شخصی که واجد شرایط رأی دادن در این انتخابات است باشد.

 

اگر مایلید که درخواست رأی  نیابتی یا پستی کنید، لازم است که با شهرداری ناحیه خود تماس بگیرید. آخرین تاریخ درخواست رأی پستی 19 آوریل است.  آخرین تاریخ درخواست رأی نیابتی 26 آوریل است.

 

برای اطلاعات بیشتر کتابچه مربوطه را دانلود نمایید.

Language

All languages